parallax background
 
parallax background

Nowak Konstrukcje Stalowe Sp. z o. o. przyjęła strategię utrzymania i doskonalenia wysokiego poziomu jakości obsługi klienta i oferowanych wyrobów. Działamy w oparciu o wdrożony system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Potwierdzeniem wysokiej jakości wykonywanych przez nas prac jest również wydany przez GSI SLV Berlin-Brandenburg certyfikat spełnienia pełnych wymagań jakości dotyczących spawania materiałów metalowych wg normy DIN EN ISO 3834-2. W 2015 roku otrzymaliśmy aprobatę wydaną przez firmę certyfikującą Inspecta Sweden AB dotyczącą produkcji zbiorników ciśnieniowych. Posiadamy także certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wg. nomy PN-EN 1090-2 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.